Cantades de Goigs

Els Goigs són composicions poètiques per ser cantades, generalment, a llaor de la Mare de Déu o d’un sant. A Fals, es canten al final de la Missa solemne en la celebració de l’Aplec a l’ermita de la Mare de Déu del Grau. I a Fonollosa es canten per la festa Major del poble.

A l’Aplec del Grau, després de la benedicció del pa o panellet i del cant dels goigs s’organitzava, antigament, una processó al voltant de l’ermita. Les senyores administradores (majorales), acompanyades de joves del poble, donaven un pomet de flors, i els administradors repartien vi als pobres. Actualment, un cop acabada la missa també es reparteix un pomet d’herbes aromàtiques, que estan engalanades amb cintetes de colors, a tots els assistents. Avui, els panets ja no els aporten els antics administradors de la festa (priors, majorales o pabordes), sinó que tothom pot col·laborar en la despesa que suposa el pa i tota la festa.

A Camps, al mes de maig, després de la missa de Festa Major, es canten els Goigs a llaor del Sant Crist de Camps.

El ric patrimoni local pel que fa a aquesta tipologia de composicions poètiques es completa al municipi amb altres goigs, com els de Santa Justa i Santa Rufina de Fonollosa, i els de Sant Pere de Torreblanca (de la masia Can Oms de Fals), per bé que en tots aquests casos se n’ha perdut la tradició del cant.

Menú