La Mina de Camps

A Camps hi va haver una mina, tot i que la seva explotació va durar pocs anys. El 4 de setembre de 1946 la “jefatura del Distrito Minero de Barcelona” demana a l’Ajuntament de Fonollosa que posi a exposició pública durant 30 dies l’edicte d’obertura de la mina de lignit anomenada “Montserrat”. El titular de la mina era Carles Vives Cabot. Sembla que la mina fou un projecte de Pepet Casellas Grifé, l’amo de cal Putxó, una casa de Castelltallat llindant amb Fonollosa.

La mina era de carbó, concretament de lignit, un carbó considerat pobre. La mina es troba al vessant dret del torrent que baixa de Cal Bota, en un lloc de difícil accés a causa de la inclinació del terreny i les bardisses. L’extracció es feia amb pics i pales, segurament amb l’ajuda d’alguna barrinada. El carbó el baixaven a Manresa i el venien a un carboner fill del mas Campserver de Fals. L’empresa no va durar gaire, perquè el carbó era escàs i dolent. Sembla que podria haver estat oberta des de finals de 1946 a mitjans de 1947.

 

Menú