Un rector il·lustrat: Jeroni Gallart

Fill de Joan Casafranca, àlies Gallart, un cotoner i mercader de Manresa, en Jeroni va fer els estudis de capellà. Els seus pares van procurar de trobar-li una parròquia adequada al seu status, que li proporcionés una rendes elevada, i van triar la parròquia de Fals (vegeu St. Vicenç de Fals a la foto superior), mostra de la bona situació del poble en aquella època.

El més interessant de la seva vida és el que se’n va saber després de la seva mort, ocorreguda el 17 de setembre de 1629. En l’inventari de la seva herència es van trobar 142 llibres dins d’un bagul de cuir, la qual cosa indicava que era una persona molt rica i molt culta. Entre els llibres trobats destaca la “Física d’Aristòtil”, una “Ars Magna” de Ramon Llull, una “Història dels comtes de Barcelona”, una Gramàtica de Vinyes, una història de Sant Ignasi, i autors com Eurípides, Erasme, lluís Vives, Quintilià, Cuceró, Sant Tomàs d’Aquino, Petro Lombardo, Durandó i Gibraldo.

Menú