Barraca de vinya de cal Bisbe

Barraca de vinya de cal Bisbe

La barraca de vinya de Cal Bisbe es troba situada prop de la casa anomenada Can Freixa de Camps, malgrat trobar-se en propietat de la casa de Cal Bisbe. Es tracta d’una barraca de planta ovalada construïda seguint la tècnica constructiva de la “pedra seca”. A diferència de la resta de barraques del terme, aquesta destaca per les seves grans dimensions (6,50m d’amplada x 2,60m d’alçada fins la teulada x 2,50m de fondària), i per trobar-se interiorment compartimentada en tres espais, un central i dos laterals. Les construccions de “pedra seca” són el testimoni d’una forma de vida tradicional estretament lligada al conreu de la vinya. La seva funció era assegurar l’aixopluc del pagès i proveir-lo d’un lloc on guardar les eines de conreu de la vinya.

Menú