Fonts

El municipi de Fonollosa compta amb diverses fonts naturals, situades en racons i paratges de bellesa extraordinària, on podreu gaudir del repòs i el descans enmig de la natura. La majoria d’aquestes no estan controlades sanitàriament, per la qual cosa no se’n pot garantir la potabilitat.

Font de les Oliveres (Fals)

Font dels Pins (Fals)

Font de Pere Jutge (Camps)

Font del Balç (Fonollosa)

Font de Fonollosa (Fonollosa)

Font de la Tosca (Canet de Fals)

Font del Raval del Paisà (Fonollosa)

Font del Ravaldel Soler (Camps)

Font de Montconill (Fals)

 

 

 

 

 

 

Menú