Guerra de Successió: Bacardit del Llumàs, el darrer rebel

Al segle XVIII, l’actual municipi de Fonollosa experimentà de prop els avatars de la història política del Principat. No endebades estava vinculat amb Cardona, i durant la guerra de Successió la seva gent milità en la lluita antiborbònica. Tant gran fou el compromís dels seus veïns amb la causa austriacista que alguns pagesos, com el del Mas Bacardit de Llumàs o Llomars, llavors de Camps (avui de Sant Mateu de Bages), mantingueren una petita tropa de cavalleria quan la guerra era ja acabada, la qual cosa li valgué la presó de per vida. Prop del seu mas se situaven les runes de l’antiga capella de Sant Mamet de Bacardit (vegeu foto superior), que ja al segle XVII havia estat substituïda per una altra de nova.

Després de la guerra, es procedí a la nova divisió territorial sobre la base dels corregiments, i els tres pobles (Fonollosa, Fals i Camps) foren inclosos en el corregiment de Cervera. També varià l’organització de les demarcacions religioses: Fonollosa i Camps passaren a dependre del deganat de Prats de Rei, mentre que Fals ho feia de Manresa, tot dins del Bisbat de Vic.

Menú