Roques del Diable

Roques del Diable

Les Roques del Diable formen una plataforma rocosa sobre elevada damunt els camps de conreu, situada entre el torrent de Bacardit o de Camps i el Torrent de Fonollosa. Es tracta d’una formació calcària afectada per un procés de carstificació que presenta un seguit de perforacions, marques i senyals que, en algunes ocasions, semblen petjades, carotes o peus. Aquestes formes singulars van fer que la tradició atribuís la seva factura al diable, i els infants de Fonollosa i de Camps acostumaven a visitar l’indret amb una certa por i misteri.

Actualment l’indret es troba cobert de vegetació i mancat de visibilitat. Malgrat això, la tradició del lloc ha estat conservada i l’accés, senyalitzat.

Menú