Sepultures de Sant Esteve de Camps o tombes de Camps

Sepultures de Sant Esteve de Camps o tombes de Camps

Aquestes sepultures es troben en un indret sortint del poble de Camps en direcció a llevant, passat el cementiri. Es troben a uns pocs metres dels enderrocs de l’esglesiola de Sant Esteve, a tocar d’una barraca de pedra seca.

Consisteixen en tres tombes excavades a la roca, amb unes llargades que oscil·len entre el 1,80m i el 1,90m, uns 40cm d’amplada i uns 25cm de fondària. Estan orientades en direcció a l’est.

Menú