Tina de Cal Xamal

Tina de Cal Xamal

La tina de Cal Xamal és una tina isolada construïda al segle XIX i ubicada a tocar del camí d’accés a Cal Xamal. És de planta circular, d’uns 3,5m d’alçària pel costat de llevant, realitzada en pedra seca, amb un finestró a llevant i una porta d’accés nord. El seu interior és revestit amb cairons de pedres rebaixades.

Menú