Tomba de can Feixes

Tomba de can Feixes

La Tomba de Can Feixes, datada entre els segles IX-XI, es troba a uns 606 m. damunt d’un promontori rocós que s’alça sobre els camps de conreu. La tomba és excavada a la roca, i és de planta rectangular i d’orientació est-oest. Mesura 1,70m de llargària i 0,74m d’amplada i 0,08m de fondària.

Menú