La vinya

La vinya es va anar expandint a Fonollosa fins que es convertí en el conreu principal de les terres del terme. La població va augmentar, es van ampliar cases i se’n van fer de nova construcció. A partir de finals del segle XVIII, els amos del Tatger i Moncunill van vendre petits trossets als parcers, perquè poguessin construir-s’hi una caseta de pedra. Aquest és l’origen del nuclis del Raval i de la Creu. Va arribar la fil·loxera i el poble es va quedar sense vinyes, però va poder sobreviure la sotragada i aviat els pàmpols van tornar a verdejar als plans de Fals.

Després de la guerra civil, va arribar la crisi del sector del vi i els ceps van ser arrencats per deixar pas als cereals. Les explotacions del petits pagesos sense terra pròpia eren difícils de mantenir, i la majoria d’aquests es van integrar en una cooperativa.

Menú