El castlà Bernat de Fals

Quan el comte Borrell II de Barcelona va cedir l’any 986 als vescomtes d’Osona el Castell de Cardona i els seus territoris, a Fals ja hi havia un petit Castell al voltant de la Torre Vella (vegeu foto superior). Per garantir-ne la defensa, els senyors posaven a cadascun  dels seus castells un home de confiança, cavaller o militar, pertanyent a la petita noblesa: el castlà.

La família de castlans de Fals van adoptar el cognom Fals, o Falchs, que és com s’escrivia antigament. De tots els castlans de Fals, un dels més il·lustres fou Bernat de Falchs.

El 1309, el vescomte Ramon Folc de Cardona, senyor natural de Bernat, li va cedir una casa que s’havia construït dins del recinte del Castell de Fals. En la seva condició de cavaller, una de les obligacions de Bernat de Falchs era posar-se sota les ordres del seu senyor quan era requerit. I així ho va fer quan, el 1335, el comte Huguet de Cardona es va aixecar contra el rei. El monarca va demanar als consellers de la ciutat de Manresa que l’ajudessin a combatre la rebel·lió, i una companyia d’homes de Manresa va fer diverses incursions sobre Fals, un dels dominis del comte revoltat.  Però Bernat també va auxiliar el seu senyor en altres places molt més allunyades del Bages, com ara en una expedició militar a Tremp l’any 1340.

Menú