Torre Sagimona

Torre Sagimona

La Torre Sagimona, també coneguda com “La Torra”, és una masia de planta quadrada, coberta a quatre vessants i amb careners paral·lels a les façanes. Tot i que probablement és una obra del segle XVII, molt reformada al segle XVIII, fou construïda al costat d’una antiga torre medieval del segle XI. Aquesta torre era probablement una guardiola del veí castell de Fals, construïda per controlar-ne l’accés pel cantó del Pla de Fals i protegir el camí de Fals a Rajadell. La torre és cilíndrica, de 5,85m de diàmetre exterior i una alçària de 14’25 metres.

Segurament, els torredans deurien adquirir drets sobre les terres que l’envoltaven fins a esdevenir un mas pròsper, la qual cosa possibilità la construcció de la masia.

Al costat de ponent de l’edifici hi ha ubicades un conjunt de 10 tines.

Si voleu conèixer algunes històries vinculades a aquest edifici, descobriu aquí un passatge de la guerra civil a Fals.

        CIMG7686  CIMG7687

Menú